PRVNÍ VRÁSKY, KOREKCE STÁRNUTÍ 30+


Přibližně od 25. roku se na povrchu pleti začínají objevovat první známky stárnutí. Nejdříve jsou to jemné linky. Postupem času i vrásky, ztráta objemu a ztráta pružnosti.
Existují tři hlavní projevy stárnutí pleti, každý z nich ovlivňuje vzhled obličeje jiným způsobem.

1. Vrásky

Prvním viditelným projevem stárnutí jsou od 25. roku jemné linky a vrásky. Tyto linky se objevují na různých částech obličeje a jsou nejsnadněji rozpoznatelnými projevy stárnutí. Nejprve se objeví jemné linky. Tyto drobné, mělké vrásky se obvykle viditelně projeví nejdříve u vnějších koutků očí. Říká se jim také vrásky smíchu nebo vějířkovité vrásky. Na čele se vrásky tvoří jako vodorovné linky v důsledku mimiky obličeje a mají tendenci se s postupujícím časem prohlubovat. Drobnější, svislé linky mezi obočím vznikají, když se mračíme. Hlubší vrásky tvoří mezi nosem a ústy takzvané nosoretní rýhy. Ty souvisí s ochabováním pleti a často doprovázejí ztrátu objemu a postupem času také ztrátu pružnosti. 

2. Ztráta objemu

Ztrátu objemu může být někdy obtížné určit a bývá označována také jako povolená pleť, ochabování kontur obličeje nebo "povadlá pleť". Na rozdíl od ztráty pevnosti nebo vrásek změní celkový vzhled obličeje způsoby, které jsou sice viditelné, ale lze je jen těžko přesně identifikovat. Nejvíce se ubývající objem a povolené obličejové kontury doprovázející ztrátu objemu projeví v pesimisticky, smutně nebo unaveně vypadajícím výrazu obličeje, který pak můžeme chybně vnímat jako špatnou náladu či negativní postoj dané osoby.

3. Ztráta pružnosti a hluboké vrásky

Zhruba od 50. roku věku naše pleť ztrácí pružnost a pevnost, její struktura slábne a tvoří se hlubší vrásky. S přibývajícím věkem se naše pleť také vysušuje, zdá se na pohled "hrubší" a ztrácí zářivost, typickou pro mladou pleť.


Naše pleť stárne důsledkem kombinace vnitřních a vnějších faktorů. Pochopení způsobu, jakým vnitřní a vnější faktory ovlivňují strukturu a funkci kůže, pomůže v péče o pleť.

Vnitřní příčiny stárnutí

Některé z příčin stárnutí pleti jsou nevyhnutelné. Náš biologický věk určuje strukturální změny v kůži a účinnosti buněčných funkcí. Ty se zpomalují každým rokem.

Genetika hraje ve stárnutí pleti klíčovou roli. Etnická příslušnost a typ pleti, s nímž se rodíme, ovlivňují to, jak rychle se na povrchu pleti objeví známky stárnutí.

Horší prokrvení pleti znamená, že přívod živin a kyslíku k jejímu povrchu je narušen. To vede ke ztrátě mladistvého a narůžovělého vzhledu pleti. 

Vnější příčiny stárnutí

Vnější faktory, které ovlivňují rychlost, jakou naše pleť stárne, působí všechny v důsledku jediného procesu - oxidačního stresu, který uvolňuje molekuly označované jako volné radikály. 

Za normálních okolností jsou volné radikály zachycovány a neutralizovány antioxidanty v pleti: molekuly se schopností je absorbovat a zastavit. S postupem času se však schopnost pleti deaktivovat volné radikály snižuje. Výsledkem je poškození všech součástí kožní buňky. Na zrychlení a spuštění oxidačního stresu má vliv celá řada faktorů životního stylu.

Slunce

Působení slunečních paprsků je primárním vnějším faktorem odpovědným za stárnutí pleti vlivem oxidačního stresu. Poškození pleti způsobené jak jejím dlouhodobým, tak běžným každodenním vystavováním UV záření se nazývá fotostárnutí, které má také na svědomí nerovnoměrnou pigmentaci.

Znečištění ovzduší

Vystavování pleti znečišťujícím látkám v ovzduší, nejčastěji ve velkých městech, může vyvolat uvolnění škodlivých volných radikálů. Mimo to znečištění zhoršuje vliv slunečního záření a urychluje oxidační stres.

Kouření

Chemické látky a nikotin obsažené v cigaretách jsou zodpovědné za zvýšené množství volných radikálů v pleti. Stejně jako znečištění zesilují účinky slunečního záření a vedou k oxidačnímu stresu.

Strava

Antioxidanty jsou molekuly se schopností neutralizovat volné radikály, které poškozují pleť a urychlují tak její stárnutí. Strava chudá na antioxidanty nám nijak nepomůže při zpomalování stárnutí pleti. Konzumace velkého množství ovoce a zeleniny bohaté na antioxidanty je proto důležitou součástí naší péče o pleť.

Nedostatečná péče

Pleť, která nedostává dostatek péče, stárne rychleji. Důkladné čištění pomocí výrobků vhodných pro konkrétní typ pleti spolu s pravidelným používáním kosmetických výrobků určených pro dané problémy pleti, které chcete řešit, mohou pleť do značné míry ovlivnit. Používání účinné UV ochrany při vystavování slunečnímu záření je klíčovou součástí prevence předčasného stárnutí pleti.


Minimalizace příznaků stárnutí

Holistický přístup k životnímu stylu a péči o pleť může pomoci zabránit předčasnému stárnutí pleti a redukovat viditelné známky stárnutí pleti.

Správná pravidelná péče o pleť je nezbytnou součástí holistického přístupu prevence projevů stárnutí. 

Pravidelná péče o pleť by měla sestávat ze tří kroků - čištění, péče a sluneční ochrany.